Asprime faţă de cei obraznici, îngăduinţă fată de cei mărinimoşi

Cuvinte duhovnicești

Asprime faţă de cei obraznici, îngăduinţă fată de cei mărinimoşi

    • Asprime faţă de cei obraznici, îngăduinţă fată de cei mărinimoşi
      Asprime faţă de cei obraznici, îngăduinţă fată de cei mărinimoşi

      Asprime faţă de cei obraznici, îngăduinţă fată de cei mărinimoşi

Eu am drept tipic ca atunci când văd pe cineva că are o harismă sau merge bine în nevoința lui, să i-o spun. Şi iarăşi, dacă văd ceva strâmb, să pun mâna pe vargă.

Dacă un om are intenţie bună, dar nu a fost ajutat de mic, nu este linguşire faptul de a-i spune cele bune pe care le vezi la el, pentru că în felul acesta este ajutat şi se schimbă, fiindcă i se justifică ajutorul dumnezeiesc. I-am spus unuia: „Tu eşti bun. Dar acestea pe care le faci nu ţi se potrivesc”. I-am spus aceasta, pentru că am văzut atât ogorul lui cel bun, cât şi sămânţa cea rea ce ii fusese aruncată. Am văzut că lăuntric era bun şi că orice rău pe care îl făcea venea din afară. Nu i-am spus „eşti bun” pentru ca să-l linguşesc, ci ca să-l ajut, să-i pun în mişcare mărimea de suflet.

Unii au următorul tipic: ori de are, ori de nu are cineva vreo harismă, îi spun: Nu ai harismă, chipurile ca aceia să nu se mândrească şi astfel să se vatăme. Adică fac o nivelare. Dar când cineva deznădăjduieşte de răul pe care îl face, deznădăjduieşte şi de binele pe care îl are, şi atunci cum se va încuraja ca să se nevoiască cu râvnă?  În timp ce dacă îi spui cele bune pe care le are şi îi cultivi mărimea de suflet şi nobleţea, este ajutat, creşte şi sporeşte.

Eu am drept tipic ca atunci când văd pe cineva că are o harismă sau merge bine în nevoința lui, să i-o spun. Şi iarăşi, dacă văd ceva strâmb, să pun mâna pe vargă... nu mă gândesc ca nu cumva să i se vatăme sufletul într-un fel sau altul, deoarece amândouă modurile de a proceda au dragoste. Dacă se vatămă din purtarea mea, aceasta înseamnă că are o vătămare.

Dacă, de pildă, icoana ce a făcut-o o soră este frumoasă, îi voi spune că este frumoasă. Dacă văd că s-a mândrit şi începe să sporească în obrăznicie, îi spun una de o arunc cât colo. Fireşte, dacă se va mândri va face după aceea caricaturi şi astfel va mânca o altă „săpuneală”. Dacă se va smeri, va face din nou treabă bună. Pe mine nu mă odihnesc lucrurile bolnăvicioase. Lucrurile scrântite nu le pot suferi. Le ajustez puţin de aici, puţin de dincolo, până ce îşi vor afla locul lor. Ce? Oare voi tolera stările vătămătoare?

(Cuviosul Paisie Aghioritul, Cuvinte duhovniceşti, Vol. III Nevoință duhovnicească, Editura Evanghelismos, București, 2003, pp. 307-308)