Cuvânt la Anul Nou - Sfântul Serafim Sobolev (2)

Împărăţia lui Dumnezeu este bunul nostru cel mai important şi mai înalt.

Împărăţia lui Dumnezeu este bunul nostru cel mai important şi mai înalt.

„Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu”(Matei 6, 33).

Vă felicit, iubiţilor întru Hristos fiii mei, cu ocazia Anului Nou. Din toată inima vă urez tot ce este mai bun de la Dumnezeu. Domnul ne porunceşte ca noi să căutăm mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu. Şi este de înţeles. Pentru a ne da în dar această Împărăţie, Domnul a venit în lume, a pătimit şi a murit pe Cruce. Cu predica despre Împărăţia lui Dumnezeu El şi-a început binevestirea şi în tot timpul activităţii Sale mesianice, Domnul propovăduia oamenilor această Împărăţie, descoperindu-i esenţa prin diferitele modalităţi şi pilde.

El i-a trimis pe ucenicii Săi să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor povestesc că atunci când Domnul a înviat şi s-a arătat Duminica ucenicilor, timp de patruzeci de zile mai apoi, a continuat să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu. Este clar că această Împărăţie a lui Dumnezeu este bunul nostru cel mai important şi mai înalt. De aceea noi trebuie să tindem spre ea, după cuvintele lui Hristos, care a spus: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă” (Matei 6, 33). Această Împărăţie, ca cel mai scump bun al nostru, v-o doresc atât vouă, cât şi mie, iubiţilor întru Hristos fiii mei.

După cuvintele Apostolului Pavel, Împărăţia lui Dumnezeu se determină ca „dreptate şi pace şi bucurie în Duhul Sfânt” (Romani 14, 17). Prin dreptate se înţelege aici viaţa dreaptă în duh şi paza poruncilor lui Hristos. Prin pace trebuie să înţelegem pacea harică, în afara păcatelor şi patimilor. Iar prin bucurie, fericirea harică pe care o primim de la Biserică prin slujbele de rugăciune şi Sfinte Taine, mai ales prin Taina Sfintei Împărtăşiri.

Desigur, Domnul nu ne interzice să năzuim şi la bunuri trecătoare şi pământeşti. El a binevoit să spună: „...toate câte veţi cere, rugându-vă cu credinţă, veţi primi” (Matei 21, 22). Iar prin cuvântul „toate” se înţeleg toate bunăţile şi cereşti şi pământeşti.

Mai mult decât atât, în cântarea Tedeumului de Anul Nou, veţi auzi câte bunuri materiale cere Sfânta Biserică de la Domnul, pentru satisfacerea necesităţilor noastre trupeşti. Domnul nostru vrea doar ca aceste bunuri să nu ne umbrească cel mai înalt bun - Împărăţia lui Dumnezeu.

Din aceste cuvinte ale lui Hristos se vede că bunurile pă­mânteşti sunt inferioare sau nişte accesorii. Ele se vor adăuga nouă, rugându-ne, dacă mai întâi vom căuta Împărăţia lui Dumnezeu.

De aceea, vă doresc, iubiţilor întru Hristos fraţi şi surori, toate bunătăţile de la Domnul nostru Iisus Hristos, şi materiale şi duhovniceşti, care vin de la Acelaşi Dătător de daruri, Mântuitorul nostru, din unirea cu El şi cu Sfânta Lui Biserică Ortodoxă. Să fiţi întotdeauna sub acoperământul plin de Har şi dragoste al Domnului, al Maicii Lui Preacurate şi ale tuturor sfinţilor! Amin.

 

(Ţinut în biserica rusă „Sfântul Nicolae” din Sofia, la 1/14 ianuarie 1947)

De la același autor

Ultimele din categorie