Biserica ne adună pe toți în jurul lui Hristos

Cuvinte duhovnicești

Biserica ne adună pe toți în jurul lui Hristos

    • Biserica ne adună pe toți în jurul lui Hristos
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Ce măreață, dumnezeiască, luminoasă, mântuitoare, veşnică zidire este Sfânta Biserică! Fericiţi suntem, că ne-am născut şi trăim în ea şi primim de la ea nenumărate daruri harice, după mila Domnului nostru Iisus Hristos, după bunăvoirea lui Dumnezeu-Tatăl şi harul Duhului Sfânt. 

Sfânta Biserică ne adună pe noi toţi şi, ca să spun aşa, ne concentrează în jurul unui singur Cap de obşte, de viaţă începător şi de viaţă Făcător, Domnul nostru lisus Hristos. Răscumpărătorul şi Mântuitorul nostru; noi toţi suntem un singur trup duhovnicesc de taină şi mădulare unul altuia.

Sfântul Înaintemergător, apostolii şi cu toţi sfinţii sunt cu toţii apropiaţi unul de altul şi de noi, de vom trăi intru credinţă şi evlavie. Sfinţii se roagă pentru noi, iar noi îi chemăm cu osârdie – şi aşa ne mântuim toţi.

Ce măreață, dumnezeiască, luminoasă, mântuitoare, veşnică zidire este Sfânta Biserică! Fericiţi suntem, că ne-am născut şi trăim în ea şi primim de la ea nenumărate daruri harice, după mila Domnului nostru Iisus Hristos, după bunăvoirea lui Dumnezeu-Tatăl şi harul Duhului Sfânt. 

(Sfântul Ioan de Kronstadt, Spicul viu, Editura Sophia, București, 2009, pp. 19-20)