„Biserica pictată este Cerul adus pe pământ”

Iconografie

„Biserica pictată este Cerul adus pe pământ”

    • Iisus Hristos Pantocrator
      „Biserica pictată este Cerul adus pe pământ” / Foto: Oana Nechifor

      „Biserica pictată este Cerul adus pe pământ” / Foto: Oana Nechifor

„Privind în sus și de jur-împrejur, Îl vedem pe Iisus Pantocrator în boltă, Atotțiitorul, înconjurat de puterile cerești, fără de trup, apoi Liturghia îngerească. Ni se descoperă, mai apoi, evangheliștii, Maica Domnului Platytera și toți sfinții care s-au îndumnezeit și au ajuns în cer – pictați atâția cât a permis spațiul bisericii respective. Și iată o imagine a cerului adus pe pământ”, spune părintele Luca, starețul Mănăstirii Bistrița.

Preacuvioase părinte stareț, azi se construiesc foarte multe biserici și se pictează la fel de multe. Cum vedeți pictura actuală din noile biserici? Care e tendința?

Pictura actuală este acceptabilă, pentru că Biserica Ortodoxă Română are o Comisie de pictură bisericească. Pictorii dau examene, sunt pe linia picturii ortodoxe bizantine, neobizantine și o biserică se pictează mai corect sau mai puțin corect, iar acest lucru se datorează pictorului. Depinde ce pictor pictează biserica respectivă. Dacă o pictează un pictor care este mai aproape de autentic, atunci și biserica respectivă ne vorbește mai complet despre Dumnezeu, în comparație cu una care este pictată într-un stil realist, care ne vorbește mai mult de pământ.

Dar în ultima vreme s-a impus a se picta cât mai aproape de adevărul picturii bizantine ortodoxe. Pictura realistă, nefiind acceptată de Comisia de pictură bisericească de la Patriarhie, se pictează mai puțin și se pictează de cei care nu sunt autorizați. Nu pot să spun că este mulțumitor ceea ce se face în Biserică. Ar trebuie să se facă și mai mult, sunt necesare niște cursuri în spiritul picturii corecte. Se fac, dar nu sunt suficiente. Apoi problema pictării bisericilor ține și de aspectul financiar. Într-o parohie săracă, oamenii caută un pictor, după sărăcia lor. Și găsesc unul și respectivul le pictează biserica după câți bani primește.

„În biserica slavei Tale în cer mi se pare a sta”

Există și cazuri în care parohia este prosperă și are fonduri să picteze biserica parohială așa cum trebuie. Dar acest lucru depinde foarte mult și de preot. Dacă preotul știe ce vrea, dacă el cunoaște teologia icoanei și știe ce importanță misionară are o biserică pictată corect, se va strădui, chiar dacă are o parohie săracă, să caute fonduri și să picteze biserica în așa fel încât omul, atunci când va intra în ea, să creadă cu adevărat că a intrat în cer. Iar atunci când el va ieși la predică într-o biserică cu pictură autentică, acest lucru îl va ajuta foate mult. Doar va privi pereții și-i va invita pe creștini să învețe din istoria mântuirii și din istoria dogmelor, dar mai ales, îi va invita să trăiască dogmele.

Biserica pictată este cerul adus pe pământ, după cum se spune: „În biserica slavei Tale în cer mi se pare a sta”. Privind în sus și de jur-împrejur, Îl vedem pe Iisus Pantocrator în boltă, Atotțiitorul, înconjurat de puterile cerești, fără de trup, apoi Liturghia îngerească. Ni se descoperă, mai apoi, evangheliștii, Maica Domnului Platytera - în semicalota altarului și toți sfinții care s-au îndumnezeit și au ajuns în cer – pictați atâția cât a permis spațiul bisericii respective. Și iată o imagine a cerului adus pe pământ.