Care este calea prin care omul se eliberează de diavol?

Cuvinte duhovnicești

Care este calea prin care omul se eliberează de diavol?

    • Care este calea prin care omul se eliberează de diavol?
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Toate slujbele Tainelor Bisericii, toate rugăciunile Bisericii, toată nevoința postului și toate au acest unic scop: ca toți creștinii să înainteze împreună către luminare și, prin luminare, către îndumnezeire.

Tradiția Bisericii este alcătuită din Taine. Aceste Taine sunt centrul vieții Bisericii. Dumnezeiasca Euharistie, Botezul, pocăința ș.a.m.d., acestea sunt nucleul tradiției și expresia vieții lăuntrice a Bisericii. Toate Tainele Bisericii se bazează pe întreaga strădanie a creștinilor ortodocși de-a urca treptele desăvârșirii. Iar acestea sunt rezumate de Părinți în termenii pe care i-am menționat deja de atâtea ori: curățire, luminare, îndumnezeire. Acesta e nucleul tradiției ortodoxe. Și toate slujbele Tainelor Bisericii, toate rugăciunile Bisericii, toată nevoința postului și toate au acest unic scop: ca toți creștinii să înainteze împreună către luminare și, prin luminare, către îndumnezeire.

Calea prin care omul se eliberează de diavol este deosebit de grea și cere o îndelungă perioadă de rugăciune, post și instruire în învățăturile prorocilor și ale lui Hristos. Inima trebuie să se îndepărteze de rău și să se întoarcă spre Hristos. Omul trebuie să-și lase interesul propriu și să se umple de dorința de-a muri împreună cu Hristos în Botez. Înainte de Botez, omul se afla în viața de după cădere, sub stăpânirea diavolului, trăind în moarte și în stricăciune. Prin Botez și Mirungere, omul dobândește comuniunea cu Dumnezeu. Însă Botezul și Mirungerea trebuie să fie însoțite de împărtășirea cu Trupul și Sângele lui Hristos, pe care omul le primește în Taina Dumnezeieștii Liturghii. Astfel, aceste trei Taine, adică Botezul, Mirungerea și Dumnezeiasca Euharistie, sunt strâns legate între ele.

(IPS Ierótheos Vlachos, Mitropolitul Nafpaktosului, Dogmatica empirică după învățăturile prin viu grai ale Părintelui Ioannis Romanidis, Volumul II, Editura Doxologia, Iași, 2017, p. 259)