Care este semnificația icoanei Iisus Hristos „Pantocrator”?

Iconografie

Care este semnificația icoanei Iisus Hristos „Pantocrator”?

    • Iisus Hristos Pantocrator
      Hristos Pantocrator – Reprezentare iconografică din biserica centrală a Mănăstirii Arnota, 1644, zugravul Stroe din Târgoviște / Foto: pr. Silviu Cluci

      Hristos Pantocrator – Reprezentare iconografică din biserica centrală a Mănăstirii Arnota, 1644, zugravul Stroe din Târgoviște / Foto: pr. Silviu Cluci

În această icoană, Iisus Hristos „Pantocrator” este înveșmântat într-o tunică de culoare roșie, peste care poartă o mantie de culoare albastră, ce îi acoperă un singur umăr.

De pe bolta turlei fiecărei biserici ortodoxe, Iisus Hristos, reprezentat ca Pantocrator, îi binecuvântează pe cei ce intră cu credință în Sfântul Său locaș. Așezarea acestei icoane în cel mai înalt loc din biserică are legătură cu numele de „Pantocrator”. Cuvântul provine din limba greacă și se traduce prin „Atotstăpânitorul” sau „Atotțiitorul”. Acest termen îl întâlnim și în Simbolul de Credință - atributul de a fi „stăpânitor a toate” fiind unul comun celor trei Persoane ale Sfintei Treimi: „Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul...”.

În această icoană, Iisus Hristos „Pantocrator” este înveșmântat într-o tunică de culoare roșie, peste care poartă o mantie de culoare albastră, ce îi acoperă un singur umăr. În mâna stângă poartă Evanghelia, de obicei închisă, în timp ce cu mâna dreaptă binecuvântează, în felul preoților Bisericii Ortodoxe. Ceea ce iese în evidență este aureola, în interiorul căreia, în semnul Sfintei Cruci, sunt dispuse trei litere grecești - „ὁ ὤν” - care se traduc prin „Cel ce este” (Ieș. 3,14).