Câtă grijă are Domnul de noi!

Cuvinte duhovnicești

Câtă grijă are Domnul de noi!

    • icoana Mântuitorului Hristos
      Câtă grijă are Domnul de noi! / Foto: Ștefan Cojocariu

      Câtă grijă are Domnul de noi! / Foto: Ștefan Cojocariu

Sfânta Scriptură ne arată în nenumărate locuri că Pronia Dumnezeiască ne călăuzește.

Îmi scrieți că ginerele vostru este atât de bolnav încât este aproape de moarte. Dumnezeu Ziditorul le-a creat pe toate și acestea toate există sub stăpânirea Lui – El dă moarte și El înviază. Sunt convins că și voi credeți așa și că primiți cuvintele și învățătura luată din Sfânta Scriptură ca una insuflată de Dumnezeu.

Iar Sfânta Scriptură ne arată în nenumărate locuri că Pronia Dumnezeiască ne călăuzește și voi aduce drept dovadă un exemplu din acestea. La Prorocul Isaia, în Capitolul 49, al cincisprezecelea stih: „Au doar va uita femeia pe pruncul său? Sau nu-i va fi milă de fiii pântecelui său? Că de va și uita femeia pe aceștia, dar Eu nu te voi uita pre tine...”. Din aceste cuvinte vedeți câtă grijă are Domnul de noi, iar dacă ginerelui vostru îi va fi de folos, atunci Dumnezeu îi va dărui sănătate și-l va ridica din patul durerii, și aceasta este ceea ce îmi doresc cel mai mult să văd. (Sfântul Cuvios Lev de la Optina)

(Filocalia de la Optina, traducere de Cristea Florentina, Editura Egumenița, Galați, 2009, p. 59)