Câte bucurii primesc soții care se înțeleg!

Căsătorie

Câte bucurii primesc soții care se înțeleg!

    • Câte bucurii primesc soții care se înțeleg!
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Să preţuim, mai presus de toate, unirea de cuget din casă şi să facem totul pentru ca, în căsnicie, să se păstreze mereu pacea şi liniştea. Atunci, şi copiii vor urma virtuţii părinţilor, iar familia va prospera.

Atâtea bunătăţi vin atunci când soţii se înţeleg, şi atâtea rele se întâmplă când se sfădesc! Nici belşugul şi bogăţia, nici copiii mulţi şi buni, nici stăpânirea şi puterea, nici slava şi cinstea ‒ nici o bunăstare nu-i poate bucura pe soţi, dacă sunt certaţi.

Să preţuim mai presus de toate unirea de cuget din casă şi să facem totul pentru ca în căsnicie să se păstreze mereu pacea şi liniştea... Atunci, şi copiii vor urma virtuţii părinţilor, iar casa va propăşi.

Acolo unde soţul, soţia şi copiii sunt uniţi prin legăturile virtuţii, înţelegerii şi iubirii, este şi Hristos în mijlocul lor. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

(Cum să ne întemeiem o familie ortodoxă: 250 de sfaturi înţelepte pentru soţ şi soţie de la sfinţi şi mari duhovnici, traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, Bucureşti, 2011, p. 106)