Ce fac dacă se înmulțesc cei care „au ceva cu mine”?

Cuvinte duhovnicești

Ce fac dacă se înmulțesc cei care „au ceva cu mine”?

    • tânără stând pe marginea lacului
      Ce fac dacă se înmulțesc cei care „au ceva cu mine”? / Foto: Oana Nechifor

      Ce fac dacă se înmulțesc cei care „au ceva cu mine”? / Foto: Oana Nechifor

Grija noastră să fie: de-a nu strica ce tocmește Dumnezeu. Așa vom afla că omul care ne-a prigonit, de fapt ne-a fost pricină de multe bunătăți, nu numai în vremea de aici, ci și în veacul viitor.

Cu lumina cunoștinței fiind, în necazuri bucurați-vă! Căci celui lămurit în căile lui Dumnezeu tot ce i se întâmplă spre mai multă lumină i se face, ori pricepem, ori nu pricepem aceasta.

Grija noastră să fie: de-a nu strica ce tocmește Dumnezeu.

„Gândește-te la sfârșitul oricărui necaz venit fără voie și vei afla în el pieirea păcatului. De-ai fost păgubit, sau ocărât, sau prigonit de cineva, nu lua în seamă cele de acum, ci așteaptă cele viitoare. Așa vei afla că omul acela ți-a fost pricină de multe bunătăți, nu numai în vremea de aici, ci și în veacul viitor.” 

(Ieromonahul Arsenie Boca, Cărarea Împărăției, ediție îngrijită de Preot Prof. Simion Todoran și Monahia Zamfira Constantinescu, Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului, 1995, p. 46)