“Cei de sus pe cei de jos slujesc”

Cuvinte duhovnicești

“Cei de sus pe cei de jos slujesc”

    • “Cei de sus pe cei de jos slujesc”
      foto: Oana Nechifor

      foto: Oana Nechifor

Cândva, în biserica unei mănăstiri, în timpul când se făcea Sfânta Liturghie, un călugăr slujea şi se ruga în continuu. Deodată, când privea în sus, a văzut cerul deschis şi o sfântă masă. În faţă erau îngenuncheaţi trei arhierei şi lângă ei cânta un cor de o frumuseţe de nedescris.

“Când aici, jos, pe pământ, se săvârşeşte Sfânta Liturghie, în cer se face o altă liturghie”. Aceasta aminteşte stareţul Samson în “Învăţăturile” lui, unde povesteşte şi următoarea întâmplare:

“Cândva, în biserica unei mănăstiri, în timpul când se făcea Sfânta Liturghie, un călugăr slujea şi se ruga în continuu. Deodată, când privea în sus, a văzut cerul deschis şi o sfântă masă. În faţă erau îngenuncheaţi trei arhierei şi lângă ei cânta un cor de o frumuseţe de nedescris.

Se făcea Sfânta Liturghie şi o săvârşeau sfinţii ierarhi ca Marele Vasile, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur.

Călugărul a rămas privindu-i împietrit. Când l-au văzut ceilalţi după Sfânta Liturghie că stă încă nemişcat şi cu ochii în lacrimi, l-au luat cu atenţie de mână şi l-au dus în chilia lui…”.

(Minuni şi descoperiri din timpul Sfintei Liturghii, Editura Egumeniţa, 2000, pp. 84-85)