„Cei trei luminători mai mari” au fost cinstiți la hramul Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași

30 Ianuarie 2023 13:33 Flavius Popa Arhiepiscopia Iaşilor

Ctitoria Domnitorului Vasile Lupu - bijuteria bizantină a Iașului, închinată Sfinților Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur, și-a sărbătorit în aceste zile hramul. Sărbătoarea celor Trei Mari Dascăli ai Bisericii a început ieri seară cu slujba Privegherii, iar în această dimineață, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

În fiecare an, pe 30 ianuarie, Biserica noastră îi cinstește în mod deosebit pe cei trei mari sfinți învățători ai lumii și ierarhi: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore de Dumnezeu Cuvântătorul și Sfântul Ioan Hrisostom. Această „Treime de arhierei” a fost rânduită la jumătatea secolului al XVII-lea, de către domnitorul Moldovei, Vasile Lupu, să reprezinte hramul așezământului monahal din centrul Iașului.

Sărbătoarea Mănăstirii „Trei Ierarhi” a început duminică seara cu slujba Privegherii, fiind oficiată de către pr. prof. Ion Vicovan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, dimpreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cuvântarea sa rostită la final, părintele decan a afirmat că prin participarea la slujba de priveghere, credincioșii își fortifică dragostea și dorința de a lupta împotriva răului din noi și din jur.

În această dimineață, ieșenii care au luat parte la Sfânta Liturghie s-au bucurat de prezența și slujirea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, care a subliniat în predica sa faptul că viața noastră trebuie să fie precum slujirea sfinților ierarhi prăznuiți astăzi:

Învățătura Sfinților Trei Ierarhi, de la un capăt până la celălalt, este răzbătută de această întreită dogmă a Bisericii, și anume „Iisus Hristos, ieri şi azi şi în veci, este acelaşi”, El și-a dat sângele pentru poporul Său, pentru ca să mărturisească marele adevăr că nu avem aici patrie, pe pământ, ci patria adevărată este în Împărăția Cerurilor. În această sfântă și mare zi să luăm aminte la viața noastră și să înțelegem că ea este așezată ca o masă statornică pe trei stâlpi, și anume credința cea adevărată, în Hristos Domnul, învățătura cea sfântă din Scriptură și facerea de bine îndreptată către cel care se află în suferință.

La sfârșit, după cuvântul de recunoștință rostit de părintele stareț Elisei Nedescu, credincioșii au fost binecuvântați de Părintele Mitropolit.

„Troița de arhierei”, cinstită încă din sec. al XI-lea

În zilele Împăratului Alexios I Comnenul (1081-1118), unii îl cinsteau mai mult pe Sfântul Vasile, zicând despre dânsul că este înalt la cuvinte și că era atât de mult îmbunătăţit, încât puţin îi lipsea de a-l asemăna cu îngerii. Alţii îl cinsteau mai mult pe Dumnezeiescul Grigorie, ca cel ce a întrecut în înţelepciune şi în învăţătură pe toţi dascălii. Erau însă alţii care îl înălţau pe Sfântul Ioan Hrisostom, ca şi cum ar fi fost în învăţături mai cu pogorământ omenesc şi îi chema către pocăinţă. Din cauza acestor neînțelegeri, oamenii s-au divizat: unii își ziceau Ioaniteni, alţii Vasiliteni, iar alţii Grigoriteni.

După câţiva ani, Treimea de arhierei s-a arătat lui Ioan, mitropolitul cetăţii Evhaitenilor. Şi toţi trei au zis către dânsul cu un glas: „Noi, precum vezi, una suntem la Dumnezeu şi nu este între noi nici o sfadă sau împotrivire. Noi suntem una la Dumnezeu şi noi negreşit vom mijloci înaintea lui Dumnezeu cele pentru mântuire”.

Astfel, Episcopul Ioan, găsind în luna ianuarie prăznuindu-se toţi cei trei sfinţi ierarhi, adică la întâia zi pe Vasile, la 25 pe dumnezeiescul Grigorie şi la 27 pe dumnezeiescul Ioan Gură de Aur, i-a unit la 30 pe toţi, împodobindu-se pomenirea lor cu canoane, cu tropare şi laude.

Sfântul Vasile cel Mare a fost ctitor de spitale și a luptat împotriva învățăturilor greșite, Sfântul Grigore Teologul a scris peste 11.000 de versuri, explicând tuturor Taina Sfintei Treimi, iar Sfântul Ioan Gură de Aur ne-a lăsat moștenire cea mai cunoscută Sfântă Liturghie.

Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, prima casă a Sfintei Parascheva

Biserica închinată Sfinților Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan a fost ridicată de către domnitorul Vasile Lupu între anii 1637-1639, ca necropolă domnească, reflectând aspiraţia ctitorului spre lumea bizantină. În anul 1641, la 13 iunie, mănăstirea devine prima casă din Moldova a moaştelor Sfintei Cuvioase Parascheva. În anul următor, 1642, mitropolitul Petru Movilă scrie și prezintă Sinodului de la Iași celebra Mărturisire ortodoxă de credință. Așezământul monahal se află în centrul municipiului Iași, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt.

Vă invităm să accesați și:

(Video) Mănăstirea Sfinților Trei Ierarhi și-a sărbătorit astăzi hramul 

(Video) IPS Teofan: „Sfinții Trei Ierarhi, prin viața și cuvântul lor, rămân lumină pentru lume”

De la același autor

Ultimele din categorie