Cine săvârșește Sfânta Liturghie?

Taine, ierurgii, slujbele Bisericii

Cine săvârșește Sfânta Liturghie?

    • sobor de ierarhi la Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Iași
      Cine săvârșește Sfânta Liturghie? / Foto: Oana Nechifor

      Cine săvârșește Sfânta Liturghie? / Foto: Oana Nechifor

Preotul poate sluji singur sau cu diacon, iar arhiereul slujește de obicei înconjurat de sobor de preoți și diaconi. Diaconul nu poate sluji singur Sfânta Liturghie, după cum nu poate săvârși singur nici o altă slujbă, ci numai cu preotul sau cu arhiereul, executând, cu delegația și binecuvântarea acestora, unele lucrări din rânduiala slujbei și rostind ecteniile.

Pot săvârși Sfânta Liturghie numai arhiereii și preoții care nu sunt opriți de a sluji prin impedimente morale sau canonice.

Astfel, preotul nu poate săvârși Sfânta Liturghie dacă se află sub blestem, dacă este afurisit de arhiereu sau este oprit în chip expres de către autoritatea bisericească, prin caterisire sau numai prin oprire temporară de la slujire, precum și dacă a săvârșit vreun păcat de moarte.

Sfântul Simeon al Tesalonicului spune: „Cel care va fi vinovat de greșeli pe care Părinții le-au arătat că opresc de la Sfânta Liturghie să se păzească de a sluji. Că cel care nu face Sfânta Liturghie după așezământul Părinților împotriva sa lucrează și vinovat va fi Tainelor lui Hristos; că de este vinovat cel care se împărtășește cu nevrednicie, cu cât mai vârtos va fi cel care slujește cu nevrednicie”.

Preotul poate sluji singur sau cu diacon, iar arhiereul slujește de obicei înconjurat de sobor de preoți și diaconi. Diaconul nu poate sluji singur Sfânta Liturghie, după cum nu poate săvârși singur nici o altă slujbă, ci numai cu preotul sau cu arhiereul, executând, cu delegația și binecuvântarea acestora, unele lucrări din rânduiala slujbei și rostind ecteniile.

(Preot Prof. Dr. Ene Braniște, Liturgica specială, Editura Basilica, București, 2016, pp. 286-287)