Cum putem să dobândim Duhul Sfânt?

Cuvinte duhovnicești

Cum putem să dobândim Duhul Sfânt?

    • Cum putem să dobândim Duhul Sfânt?
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Duhul Sfânt este mereu în jurul nostru și dorește să intre înlăuntrul nostru, dar faptele noastre rele ne înconjoară ca un zid tare de piatră. Și păcatele noastre, ca niște paznici sălbatici, Îl alungă departe de noi și nu-L lasă să se apropie.

Cele mai cunoscute și mai eficace mijloace pentru dobândirea Duhului Sfânt, conform cu învățătura Sfintelor Scripturi și cu experiența marilor sfinți, sunt următoarele:

• Inima curată și trupul neîntinat.
• Smerenia.
• Ascultarea de glasul lui Dumnezeu.
• Rugăciunea.
• Devotamentul de zi cu zi.
• Citirea și ascultarea Sfintelor Scripturi.
• Tainele Bisericii noastre și, în mod special, Sfânta Împărtășanie.

Orice suflet credincios poate să se umple de Duhul Sfânt dacă se curățește de păcat, dacă se izbăvește de egoism și se eliberează de mândrie. Duhul Sfânt este mereu în jurul nostru și dorește să intre înlăuntrul nostru, dar faptele noastre rele ne înconjoară ca un zid tare de piatră. Și păcatele noastre, ca niște paznici sălbatici, Îl alungă departe de noi și nu-L lasă să se apropie. Orice păcat Îl alungă pe Duhul Sfânt. Cele mai urâte păcate de El sunt însă dintre cele trupești  desfrânarea, iar dintre cele sufletești  mândria. Duhul Sfânt, curățenia desăvârșită, nu poate niciodată să se sălășluiască în omul întinat cu păcate. Cum să rămână în inima noastră, când aceasta este plină de griji, pofte și patimi? (Sfântul Inochentie al Moscovei)

(Glasul Sfinților Părinți, traducere de Părintele Victor Mihalache, Editura Egumenița, 2008, p. 345)