Cum să dobândim atenția la propria persoană?

Să ne temem şi să ne ferim de lenevire. Glumele copilăreşti şi vorbăria fără folos sunt dăunătoare, nepotrivite, dar au devenit totuşi populare şi apreciate de oamenii incapabili să determine gravitatea şi importanţa celor spuse. De asemenea, la fel de vătămătoare este şi reveria, care îl scoate pe om din viaţa reală, ducându-l într-o lume fantastică, ireală.

Sfântul Ignatie ne învaţă că „omul trebuie să îşi interzică orice activitate care îl amorțește”. Trebuie să alocăm timpul nostru într-un aşa fel, încât să fim preocupaţi constant cu activităţi sensibile, folositoare şi practice. Îndeplinirea responsabilităţilor publice sau private, fără prea multă zarvă şi agitaţie, nu va duce niciodată la o viaţă agitată, ci din contră, conduce la atenţia faţă de sine şi la vigilenţă. Distragerea este facilitată de pierderea timpului sau de activităţi frivole, asemănătoare lenevirii.

Aşadar, înainte de toate, trebuie să ne temem şi să ne ferim de lenevire. Glumele copilăreşti şi vorbăria fără folos sunt dăunătoare, nepotrivite, dar au devenit totuşi populare şi apreciate de oamenii incapabili să determine gravitatea şi importanţa celor spuse. De asemenea, la fel de vătămătoare este şi reveria, care îl scoate pe om din viaţa reală, ducându-l într-o lume fantastică, ireală, făcându-l să fie distras de gânduri şi sentimente ce privesc mai degrabă lucruri imaginare.

Într-un cuvânt, este nevoie să te controlezi şi să nu permiţi simţurilor tale să poftească la tot felul de iluzii externe, ci să te ocupi cu onestitate şi conştiinţă de responsabilităţile tale publice sau private, fără prea multă agitaţie sau irascibilitate.

Trebuie să ţinem bine seama că o viaţă de distrageri duce la înmulţirea răului în lume şi că doar „atenţia la sine” şi vigilenţa spirituală duc la suprimarea răului şi, implicit, la bunăstarea omenirii.

(Arhiepiscopul Averchie Taușev, Nevoința pentru virtute. Asceza într-o societate modernă secularizată, traducere de Lucian Filip, Editura Doxologia, Iași, 2016, pp. 131-132)

De la același autor

Ultimele din categorie