Cum trebuie citită Biblia?

Cuvinte duhovnicești

Cum trebuie citită Biblia?

    • Foto: Ștefan Cojocariu

      Foto: Ștefan Cojocariu

Să luați aminte la faptul că acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu, pe care El le găsește și ți le face cunoscute ție, personal. Rugăciunea, dimpreună cu alte virtuți aflate în Evanghelie, este cea mai bună pregătire pe care o poate înfăptui un om pentru a înțelege Biblia.

La fel de important pe cât este cunoașterea faptului de ce trebuie citită Biblia, este și cunoașterea felului în care trebuie citită Biblia. Cele mai bune călăuze în acest scop sunt Sfinții Părinți, în frunte cu Sfântul Ioan Hrisostom care, într-un stil oral, a scris a cincea Evanghelie. Sfinții Părinți recomandă o atentă pregătire înainte de a citi și studia Biblia; dar în ce constă această pregătire?

Mai întâi de toate în rugăciune. Roagă-te Domnului să-ți lumineze mintea pentru a putea înțelege cuvintele Bibliei – și spre a-ți umple inima cu harul Său – spre a putea simți adevărul și viața acelor cuvinte. Să luați aminte la faptul că acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu, pe care El le găsește și ți le face cunoscute ție, personal. Rugăciunea, dimpreună cu alte virtuți aflate în Evanghelie, este cea mai bună pregătire pe care o poate înfăptui un om pentru a înțelege Biblia.

Cum ar trebui să citim Biblia? Cu rugăciune și cu evlavie, căci în fiecare cuvânt se află o altă picătură din adevărul cel veșnic, iar toate cuvintele laolaltă formează oceanul nemărginit al Adevărului Celui Veșnic.

Biblia nu este o carte, ci viață, deoarece cuvintele sale sunt „duh și viață” (Ioan 6, 63). Prin urmare, cuvintele sale pot fi înțelese dacă noi le studiem cu duhul dintr-însa și cu viața vieții sale. Ea este o carte care trebuie citită cu viața – prin punerea ei în practică. Întâi trebuie s-o trăiești și, mai apoi, s-o înțelegi. Aici sunt valabile cuvintele Mântuitorului: „De vrea cineva să facă voia Lui, va cunoaște despre învățătura aceasta, dacă este de la Dumnezeu” (Ioan 7, 17). Faceți voia Lui, ca să o puteți înțelege. Aceasta este regula fundamentală a învățăturii ortodoxe.

La început, citești de obicei Biblia la repezeală, apoi din ce în ce mai încet, până când, în cele din urmă, vei începe să o citești cuvânt cu cuvânt, deoarece în fiecare cuvânt descoperi un adevăr veșnic și o taină inefabilă. (Sfântul Justin Popovici)

(Sfântul Nicolae Velimirovici, Sfântul Justin PopoviciLupta pentru credință și alte scrieri, traducere de prof. Paul Bălan, Editura Rotonda, Pitești, 2011, pp. 82-83)