Adevărata smerenie niciodată nu există fără osteneală

Dacă trăieşti în păcat, atunci nimeni nu te tulbură, iar când începi să trăieşti bine, dintr-o dată apar necazurile şi ispitele.

Dacă trăieşti în păcat, atunci nimeni nu te tulbură, iar când începi să trăieşti bine, dintr-o dată apar necazurile şi ispitele.

Prorocul David a spus: Sărăceşte cel cuvios. De ce a sărăcit el? Pentru că a pierdut adevărul şi a vorbit în deşert, pentru că nu a vorbit cele folositoare pentru suflet, ci a spus vorbele goale şi a vorbit despre deşertăciuni. Prorocul David a mai spus: Smereşte-mă şi mântuieşte-mă, Doamne. Pentru mântuire e de ajuns smerenia singură. Şi iarăşi spune în alt psalm: Vezi-mi smerenia şi osteneala mea şi iartă-mi toate păcatele mele. Prorocul David a vorbit aşa, pentru că adevărata smerenie niciodată nu există fără osteneală... Drumul smereniei şi răbdarea umilinţelor sunt grele. Mulţi s-au apucat de acest drum, s-au hotărât să meargă pe el şi nu au rezistat. Cine nu se uneşte cu Domnul Iisus aici, niciodată nu se va uni cu El – spune Sfântul Simeon Noul Teolog. (Sfântul Cuvios Varsanufie de la Optina)

(Patericul de la Optina, traducere de Cristea Florentina, Editura Egumenița, Galați, 2012, p. 378)

De la același autor

Ultimele din categorie