Apostolul lui Hristos vede învierea ca pe o taină fără seamăn

Apostolul lui Hristos vede învierea ca pe o taină fără seamăn şi astfel el o dezvăluie încet şi cu grijă credincioşilor spunând: „Fraţilor, despre cei ce au adormit, nu voim să fiţi în neştiinţă ca să nu vă întristaţi în rând cu ceilalţi, care nu au nădejde...”

Apostolul lui Hristos vede învierea ca pe o taină fără seamăn şi astfel el o dezvăluie încet şi cu grijă credincioşilor spunând: „Fraţilor, despre cei ce au adormit, nu voim să fiţi în neştiinţă ca să nu vă întristaţi în rând cu ceilalţi, care nu au nădejde... Pentru că Însuşi Domnul, cu strigare mare, la glasul arhanghelului şi întru trâmbiţa lui Dumnezeu, va pogorî din cer, şi cei morţi întru Hristos vor învia întâi” (I Tesal. 4, 13-16). Şi iarăşi spune: „Iată, taină spun vouă ... într-o fărâmă, într-o clipeală de ochi, la trâmbiţa cea de apoi. Căci trâmbiţa va suna şi morţii se vor scula fără stricăciune...” (I Cor. 15, 51-52). Atunci ceea ce e trecător va fi îmbrăcat în ceea ce e netrecător şi ceea ce e muritor va fi îmbrăcat în nemurire. Şi atunci se vor adeveri cele scrise: „Moarte, unde este biruinţa ta? Moarte, unde este boldul tău?” (I Cor. 15, 55). 

(Sfântul Nicolae Velimirovici, Credinţa poporului lui Dumnezeu, Traducere din limba engleză: Diana Potlog, Editura Sophia, Bucureşti, 2001, p. 49)

Ultimele din categorie