Bărbatul neîncercat este nesigur

Credincios este Dumnezeu, Care nu vă va lăsa ispitiţi peste puterile voastre, ci odată cu ispita, va aduce şi scăparea din ea, ca s-o puteţi răbda.

Să nu te miri, fiule, dacă pe calea către înălţime vei cădea în mărăcini şi uneori în noroi şi iarăşi vei găsi drumul cel bun. Căci cei ce se luptă cad ei înşişi şi pe alţii îi răstoarnă. Zice marele lov: „Viaţa omului pe pământ, nu este oare o vreme de încercare?” (Iov 7, 1). Zice şi un alt sfânt: „Bărbatul neîncercat este nesigur”. Căci noi suntem încercaţi în lucrarea credinţei, ca să fim arătaţi şi să învăţăm a lupta. „Căci prin multe scârbe, zice Domnul, ni se cade a intra întru Împărăţia Cerurilor” (Fapte 14, 22). Deci, nădejdea în cele ce vor să fie să ne întărească pe noi în toate întâmplările!

Şi Sfântul Apostol, zice pentru a ne întări în răbdare: „Credincios este Dumnezeu, Care nu vă va lăsa ispitiţi peste puterile voastre, ci odată cu ispita, va aduce şi scăparea din ea, ca s-o puteţi răbda” (I Corinteni 10, 13). Şi Domnul Nostru, care este Adevărul, să te mângâie cu aceste cuvinte: „În lume, necazuri veţi avea, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea” (loan 16, 33). Cugetă la acestea în toate. Adu-ţi aminte de Domnul, şi bunătatea Sa, fiule, te va însoţi pretutindeni, că El este milostiv şi cunoaşte neputinţa noastră. Şi tot El va porunci iarăşi valurilor şi se va face linişte în sufletul tău, cu rugăciunile sfinţilor săi.

(Sfântul Cuvios Dorotei, Învăţături şi scrisori de suflet folositoare, Editura Bunavestire, Bacău, 1997, p. 152)

De la același autor

Ultimele din categorie