Bărbatul neîncercat este nesigur

Credincios este Dumnezeu, Care nu vă va lăsa ispitiți peste puterile voastre, ci odată cu ispita, va aduce și scăparea din ea, ca s-o puteți răbda.

Să nu te miri, fiule, dacă pe calea către înălțime vei cădea în mărăcini și uneori în noroi și iarăși vei găsi drumul cel bun. Căci cei ce se luptă cad ei înșiși și pe alții îi răstoarnă. Zice marele lov: „Viața omului pe pământ, nu este oare o vreme de încercare?” (Iov 7, 1). Zice și un alt sfânt: „Bărbatul neîncercat este nesigur”. Căci noi suntem încercați în lucrarea credinței, ca să fim arătați și să învățăm a lupta. „Căci prin multe scârbe, zice Domnul, ni se cade a intra întru Împărăția Cerurilor” (Fapte 14, 22). Deci, nădejdea în cele ce vor să fie să ne întărească pe noi în toate întâmplările!

Și Sfântul Apostol, zice pentru a ne întări în răbdare: „Credincios este Dumnezeu, Care nu vă va lăsa ispitiți peste puterile voastre, ci odată cu ispita, va aduce și scăparea din ea, ca s-o puteți răbda” (I Corinteni 10, 13). Și Domnul Nostru, care este Adevărul, să te mângâie cu aceste cuvinte: „În lume, necazuri veți avea, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea” (loan 16, 33). Cugetă la acestea în toate. Adu-ți aminte de Domnul, și bunătatea Sa, fiule, te va însoți pretutindeni, că El este milostiv și cunoaște neputința noastră. Și tot El va porunci iarăși valurilor și se va face liniște în sufletul tău, cu rugăciunile sfinților săi.

(Sfântul Cuvios Dorotei, Învățături și scrisori de suflet folositoare, Editura Bunavestire, Bacău, 1997, p. 152)

De la același autor

Ultimele din categorie