Bolnav am fost şi M-aţi cercetat

Bolnavii se vor folosi şi ei, fiind ispitiţi ca aurul în topitoarea durerilor.

Să ştii că, pe de altă parte, şi gândurile care te înspăimântă legate de durata bolii îţi produc îngrijorarea că în general mănăstirea este de obşte şi cum că ai putea să îngreuiezi prin boala ta mănăstirea şi surorile, făcându-le să te îngrijească. Să respingi fără a mai cugeta aceste absurdităţi ale vrăjmaşului şi minciuni. Să ştii că prin boală le dai surorilor ce te îngrijesc prilej pentru împlinirea poruncii lui Dumnezeu: „Bolnav am fost şi M-aţi cercetat” (Matei 25: 36). Şi acest glas fericit se vor învrednici a-l auzi, în ziua înfricoşatei Judecăţi a lui Hristos, aceia care au slujit cu osârdie bolnavilor, iar bolnavii se vor folosi şi ei, fiind ispitiţi ca aurul în topitoarea durerilor. (Sfântul Cuvios Ambrozie de la Optina)

(Filocalia de la Optina, traducere de Cristea Florentina, Editura Egumenița, Galați, 2009, p. 61)

De la același autor

Ultimele din categorie