Când eşti cu adevărat bucuros

Începutul bucuriei este a te mulţumi cu ceea ce eşti şi ai.

Cu ajutorul lui Dumnezeu să încerci să te disciplinezi astfel încât să poţi săvârşi nevoinţa lăuntrică, care, din spusele Apostolului, este alcătuită din patru părţi: Fiţi îndelung răbdători către toţi, pururi vă bucuraţi, neîncetat vă rugaţi şi întru toate mulţumiţi: căci aceasta este voia lui Dumnezeu (I Tesaloniceni 5:14, 16-18). Datori suntem a începe de la ultima, adică de la mulţumirea pentru toate. Începutul bucuriei este a te mulţumi cu ceea ce eşti şi ai.

(Sfântul Ambrozie de la Optina, Filocalia de la Optina, Editura Egumeniţa, Galaţi, 2009, p. 32)

De la același autor

Ultimele din categorie