Cărţile eretice pot fi citite?

Care este a cincea poruncă bisericească?  Răspunsul: „Să nu citiţi cărţile ereticilor, nici să ascultaţi stricatele cuvinte ale învăţăturii lor”.

Dumnezeiasca Biserică porunceşte că nu numai cărţile ereticilor să nu se citească, dar şi cu ei să nu se vorbească. Iar în cartea Mărturisirea Ortodoxă, în prima parte, [la] întrebarea: Care este a cincea poruncă bisericească? [aflăm] răspunsul: „Să nu citiţi cărţile ereticilor, nici să ascultaţi stricatele cuvinte ale învăţăturii lor”. Celor neînvăţaţi în Sfânta Scriptură şi în socotinţa lucrurilor nici să vorbească, nici să umble cu dânşii, după cum proorocul dulce-cântător zice: „Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi în calea păcătoşilor n-a stat” (Psalmi 1,1). Şi alta, porunceşte Scriptura, spunând: „De omul eretic după prima şi a doua mustrare depărtează-te” (Tit 3,10).

(Sfântul Paisie de la Neamţ, Cuvinte şi scrisori duhovniceşti I, Editura Tipografia Centrală, Chişinău, 1998, p. 111)

De la același autor

Ultimele din categorie