Câtă grijă are Domnul de noi

Sfânta Scriptură ne arată în nenumărate locuri că Pronia Dumnezeiască ne călăuzeşte.

Îmi scrieţi că ginerele vostru este atât de bolnav încât este aproape de moarte. Dumnezeu Ziditorul le-a creat pe toate şi acestea toate există sub stăpânirea Lui - El dă moarte şi El înviază. Sunt convins că şi voi credeţi aşa şi că primiţi cuvintele şi învăţătura luată din Sfânta Scriptură ca una insuflată de Dumnezeu. Iar Sfânta Scriptură ne arată în nenumărate locuri că Pronia Dumnezeiască ne călăuzeşte şi voi aduce drept dovadă un exemplu din acestea. La Proorocul Isaia, în Capitolul 49, al cincisprezecelea stih: Au doar va uita femeia pre pruncul său ? Sau nu-i va fi milă de fiii pântecelui său? Că de va şi uita femeia pre aceştia, dar Eu nu te voi uita pre tine... Din aceste cuvinte vedeţi câtă grijă are Domnul de noi, iar dacă ginerelui vostru îi va fi de folos, atunci Dumnezeu îi va dărui sănătate şi-l va ridica din patul durerii, şi aceasta este ceea ce îmi doresc cel mai mult să văd. (Sfântul Cuvios Lev de la Optina)

(Filocalia de la Optina, traducere de Cristea Florentina, Editura Egumenița, Galați, 2009, p. 59)

De la același autor

Ultimele din categorie