Ce este trezvia?

Precum cel ce s-a născut orb nu vede lumina soarelui așa și cel ce nu merge cu lumina trezviei nu vede în totalitatea lui măreția Harului Dumnezeiesc și nici nu se poate elibera de faptele, cuvintele cele viclene și urâte.

Neîncetat să chemați numele Domnului Iisus până când inima va înghiți pe Domnul și Domnul va înghiți inima și astfel, inima și Domnul se va face una. Toți Sfinții Părinți sunt de acord că împreună cu rugăciunea este absolut necesară și atenția (trezvia). Precum cel ce s-a născut orb nu vede lumina soarelui așa și cel ce nu merge cu lumina trezviei nu vede în totalitatea lui măreția Harului Dumnezeiesc și nici nu se poate elibera de faptele, cuvintele cele viclene și urâte. Unul ca acesta nici după moarte nu va putea trece liber de începătorii întunericului.

Începătorul în viața duhovnicească aseamănă cu cel ce merge noaptea în întuneric și nu vede pe unde merge. Cel de la mijloc seamănă cu cel ce merge în noaptea înstelată: pe acesta îl luminează stelei dar, de multe ori, se poticnește de pietre și cade. Al treilea seamănă cu cel ce merge noaptea cu lună plină. Cât despre cel desăvârșit, acesta seamănă cu cel ce merge în miezul zilei, în plin soare. El vede curat, distinge piedicele și nu se împiedică.

Cel desăvârșit datorită puterii mai presus de fire, își simte trupul ușor. Ne putem lupta cu dracii cei vicleni atunci când suntem smeriți, înfrânți, când suntem atenți și ne rugăm.

(Sfântul Ioan Iacob de la Neamț-HozevitulPentru cei cu sufletul nevoiaș ca mine... Opere complete, Editura Doxologia, Iași, 2010, p. 376)

De la același autor

Ultimele din categorie