Ce preţioasă este moştenirea noastră - credinţa ortodoxă!

Câte erezii pierzătoare au stăvilit şi au tăiat de la trupul Bisericii Sfinţii Părinţi ai tuturor Sinoadelor Ecumenice şi Locale, şi cât de mulţi Părinţi sfinţi şi înţelepţiţi de Dumnezeu s-au nevoit întru apărarea credinţei drepte şi mântuitoare!

Ce preţioasă este moştenirea noastră - credinţa ortodoxă! În ce număr mare şi cu câtă înlesnire s-au mântuit în ea oamenii cu gând bun din toate veacurile! Câte erezii pierzătoare au stăvilit şi au tăiat de la trupul Bisericii Sfinţii Părinţi ai tuturor Sinoadelor Ecumenice şi Locale, şi cât de mulţi Părinţi sfinţi şi înţelepţiţi de Dumnezeu s-au nevoit întru apărarea credinţei drepte şi mântuitoare! Cât de datori suntem să îi iubim, să le mulţumim, să ne cucernicim înaintea lor, să îi cinstim din tot sufletul, cât de datori suntem să dăm mulţumită Domnului! Cela ce luminători pe pământ pe părinţii noştri i-ai întemeiat, şi prin aceştia pe noi toţi la credinţa cea adevărată ne-ai povăţuit, Multmilostive, slavă Ţie! (Troparul Părinţilor, care se cântă în Duminica a 7-a după Paşti, glas 8). Cu câtă neclintire suntem datori să ne ţinem de credinţa noastră şi să nu cădem de la ea sub înrâurirea nici unei porniri, să nu ne abatem în erezii și secte! Cât de datori suntem să ne purtăm cu vrednicie, ca nişte creştini drept-slăvitori și moştenitori ai chemării cereşti care va să fie! Cunoscut-a Domnul pe cei ce sunt ai Lui; să se depărteze de nedreptate tot cel ce numeşte numele lui Hristos (II Hm. 2,19).

(Sfântul Ioan de KronstadtDespre tulburările lumii de astăzi, Editura Sophia, București, 2011, p. 60)

De la același autor

Ultimele din categorie