Pentru orice cuvânt vom da seamă – inclusiv pentru ce i-am învățat pe alții

Gândiţi-vă că trebuie să dăm răspuns pentru fiecare vorbă deşartă (Matei 12, 36) – cu cât, oare, este mai greu răspunsul pentru cuvântul lui Dumnezeu rostit cu slavă deşartă şi sub imboldul slavei deşarte?

Să rostim cuvântul lui Dumnezeu înaintea fraţilor noştri cu cea mai mare smerenie şi evlavie cu putinţă, recunoscându-ne prea mici pentru această slujire şi păzindu-ne pe noi înşine de slava deşartă care îmboldeşte cu putere pe oamenii pătimaşi, atunci când învaţă pe fraţi.

Gândiţi-vă că trebuie să dăm răspuns pentru fiecare vorbă deşartă (Matei 12, 36) – cu cât, oare, este mai greu răspunsul pentru cuvântul lui Dumnezeu rostit cu slavă deşartă şi sub imboldul slavei deşarte? „Pierde-va Domnul toate buzele cele viclene şi limba cea plină de mândrie, pe cei ce au zis: cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt, cine ne este Domn?” (Psalmi 11, 3-4). Pierde-va Domnul pe cei ce caută slava lor, nu slava lui Dumnezeu.

Să ne înfricoşăm de ameninţarea Domnului! Să rostim cuvânt de zidire atunci când o cere trebuința de neînlăturat, nu ca nişte povăţuitori, ci ca unii care au nevoie de povăţuire şi se sârguiesc a se împărtăşi de povăţuirea dată de Dumnezeu în Cuvântul Său cel Atotsfânt. „După darul pe care l-a primit fiecare”, glăsuieşte Sfântul Apostol Petru, „slujiţi unii altora, ca nişte buni iconomi ai harului celui de multe feluri al lui Dumnezeu”. „Dacă vorbeşte cineva, cuvintele sale să fie ca ale lui Dumnezeu”, cu frică de Dumnezeu şi cu evlavie către cuvintele dumnezeieşti, iar nu ca rostind cuvintele de la sine; „dacă slujeşte cineva, slujba lui să fie ca din puterea pe care o dă Dumnezeu”, iar nu ca din puterea sa: „ca întru toate Dumnezeu să se slăvească prin Iisus Hristos” (I Petru 4, 10-11).

(Sfântul Ignatie BriancianinovDespre înșelare, Editura Egumenița, Galați, 2010, p. 39)

De la același autor

Ultimele din categorie