Dacă vom nesocoti îndelunga răbdare a Lui, va veni vremea când își va arăta dreapta judecată

Să ne ostenim și să ne nevoim o clipă, ca să câștigăm cununa slavei veșnice.

Să nu ne aruncăm, așadar, în trândăvie și în desfătări păcătoase, și astfel pentru o clipă – căci toată viața noastră pământească nu-i decât o clipă – să ajungem în iadul veșnic. Dimpotrivă, să ne ostenim și să ne nevoim o clipă, ca să câștigăm cununa slavei veșnice. Nu vedeți ce se întâmplă și în această viață a noastră? Cei mai mulți oameni așa gândesc. Preferă efortul mic pentru o desfătare mare, deși lucrurile vin uneori de-a-ndoaselea.

(Sfântul Ioan Gură de Aur, Problemele vieții, Traducere de Cristian Spătărelu și Daniela Filioreanu, Editura Egumenița, p. 57)

Ultimele din categorie