Trei cauze ale amăgirii sufletului

Amăgirea începe din trei pricini: din mândrie, din pizma dracilor şi din îngăduinţa povăţuitoare a lui Dumnezeu.

Trebuie să ştii, însă, că amăgirea începe din trei pricini; din mândrie, din pizma dracilor şi din îngăduinţa povăţuitoare a lui Dumnezeu. Iar pricinile acestora sunt: pricina mândriei este uşurătatea minţii; a pizmei dracilor ‒ sporirea; a îngăduinţei lui Dumnezeu ‒ păcatul. Amăgirea care vine din mândria noastră şi din pizma dracilor se tămăduieşte uşor, când omul se smereşte. Dar cea care este din îngăduinţa lui Dumnezeu rămâne de multe ori până la moarte.

(Sfântul Grigorie Sinaitul, Filocalia VII, Editura IBMBOR, Bucureşti, 1977, p. 201)

De la același autor

Ultimele din categorie