Desfătează-te în Domnul

Să dobândim plăcerea celor duhovniceşti şi să ne desfatăm de Domnul.

Să fugim de beţie şi de desfătare, nu numai de cea de la mese, ci şi de oricare alta, ce se află în lucrurile lumeşti.

Şi în locul acelei desfătări să dobândim plăcerea celor duhovniceşti şi să ne desfatăm de Domnul, cum zice proorocul - Desfătează-te în Domnul şi îţi va da ţie cererile inimii tale (Psalmi, 36, 4) - ca să ne bucurăm şi de bunătăţile de aici şi de cele viitoare.

(Sfântul Ioan Gură de Aur, Ce este Mie şi ţie femeie? Nu a venit încă ceasul Meu, în vol. Cateheze maritale, p. 139)

De la același autor

Ultimele din categorie