Despre Duhul lui Dumnezeu şi energiile Sale

Căci acest lucru l-a arătat mai dinainte tot Isaia zicând, „că va ieşi o mlădiţă din tulpina lui Iesei şi un lăstar din rădăcinile lui va da şi se va odihni peste El Duhul lui Dumnezeu”, adică un singur Duh după fire, deşi apoi enumeră cele şapte energii ale Duhului: „duhul înţelepciunii şi înţelegerii, duhul sfatului şi al tăriei, duhul cunoştinţei şi al bunei-credinţe, duhul temerii de Dumnezeu”. 

Cele şapte duhuri potrivit profeţiei lui Isaia, care se odihnesc peste firea cea omenească a lui Hristos, cine va susţine împotrivă că este un singur Duh Cel Ce Îl însoţeşte pe Acela? Căci acest lucru l-a arătat mai dinainte tot Isaia zicând, „că va ieşi o mlădiţă din tulpina lui Iesei şi un lăstar din rădăcinile lui va da şi se va odihni peste El Duhul lui Dumnezeu”, adică un singur Duh după fire, deşi apoi enumeră cele şapte energii ale Duhului: „duhul înţelepciunii şi înţelegerii, duhul sfatului şi al tăriei, duhul cunoştinţei şi al bunei-credinţe, duhul temerii de Dumnezeu”. Pe acesta din urmă şi Marele Vasile îl numeşte tare, învăţându-ne ca şi noi pururea să fim împreună cu Duhul lui Dumnezeu. Dar cine spune că Isaia atunci când a vorbit despre Duhul lui Dumnezeu, a arătat prin aceasta că este însăşi firea (dumnezeiască)? Părintele Ioan Hrisostomul în Cuvântul Despre Duhul Sfânt zice că cele şapte duhuri sunt energii ale Duhului, iar sfântul Grigorie Teologul zice că „lui Isaia i-a plăcut să numească duhuri, energiile Duhului”. Dar şi din faptul că mai înaintea celor şapte duhuri este numit generic, Duhul lui Dumnezeu reiese că în Sine Însuşi El este unic, iar din faptul că (cele şapte) care urmează sunt diferenţiate, se arată tocmai faptul de a nu fi socotită unicitatea Aceluia la un loc cu celelalte şapte.

(Sfântul Grigorie Palamas, Epistole dogmatice, Editura Anastasia, 2009, pp. 27-28)

De la același autor

Ultimele din categorie