Din iubire, vrem să nu greșim

Fiul privește spre Cel Care l-a născut, în timp ce robul spre stăpânul său. El se teme ca nu cumva să greșească în iubire, în timp ce celălalt ca să nu încalce Legea.

Toți creștinii, ca fii ai lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, ca și casnici ai lui Dumnezeu, și copii ai lui Dumnezeu, au o relație cu desăvârșire diferită cu Creatorul, decât cea pe care o au străinii, slujitorii și robii, care sunt îngrădiți și legați de Lege. 

Este o relație liberă a fiilor față de Cel Care i-a născut. Fiul privește spre Cel Care l-a născut, în timp ce robul spre stăpânul său. El se teme ca nu cumva să greșească în iubire, în timp ce celălalt ca să nu încalce Legea. Acela este făcător de minuni după putere și iubire, în timp ce acesta după poruncă.

(Sfântul Nicolae Velimirovici105 capete despre minuni, traducere de preot Victor Manolache, Editura Egumeniţa, Galaţi, 2011, pp. 28-29)

De la același autor

Ultimele din categorie