Efortul trupesc poate înălța sufletul la cer

Cu măsura cu care depui efort trupesc, cu aceeaşi ţi se va da de la Domnul spre a te desfăta cu bunurile cereşti, la dreapta Sa răsplătire. Dumnezeu este nemincinos când făgăduieşte bunătăţile viitoare.

Iubirea desăvârşită de Dumnezeu îi uneşte pe purtătorii acesteia cu Dumnezeu şi între ei. Mintea celui care a dobândit iubirea nu cugetă la nimic care să fie în dezacord cu această iubire.

Liniştea, rugăciunea, dragostea şi înfrânarea sunt cele patru arme cu ajutorul cărora se înalţă sufletul la cer.

Îndeletniceşte-ţi trupul cu post şi priveghere şi atunci vei putea să te aperi de cugetul chinuitor al voluptăţii.

Precum lucrarea lui Dumnezeu este să chivernisească lumea, aşa şi lucrarea sufletului este să călăuzească trupul.

Pofta trupească dispare prin dureri şi suferinţă, care se fac voluntar sau sunt îngăduite de sfânta pronie.

Cu măsura cu care depui efort trupesc, cu aceeaşi ţi se va da de la Domnul spre a te desfăta cu bunurile cereşti, la dreapta Sa răsplătire. Dumnezeu este nemincinos când făgăduieşte bunătăţile viitoare.

(Un serafim printre oameni – Sfântul Serafim de Sarov, traducere de Cristian Spătărelu, Editura Egumeniţa, 2005, pp. 328-329)

De la același autor

Ultimele din categorie