Dumnezeul-Om: temelia adevărului Ortodoxiei

Un alt nume pentru Ortodoxie este Dumnezeu-omenitate.

Toate adevărurile Ortodoxiei izvorăsc dintr-un singur adevăr şi se concentrează într-un singur ade­văr, infinit şi veşnic. Adevărul este Dumnezeul-Om Hristos. Dacă observaţi orice adevăr al Ortodoxiei până la limita sa ultimă, veţi descoperi în mod inevitabil că miezul lui este Dumnezeul-Om Hristos. De fapt, toate adevărurile Ortodoxiei nu sunt nimic altceva decât felurite aspecte ale Unicului Adevăr - Dumnezeul-Om, Hristos.

Ortodoxia este Ortodoxie datorită Dumne­zeului-Om şi nu datorită altcuiva sau a orice altceva. De aici, un alt nume pentru Ortodoxie este Dumnezeu-omenitate. Într-însa nu există nimic prin intermediul sau datorită omului, ci totul vine de la Dumnezeul-Om şi există prin Dumnezeul-Om. Aceasta înseamnă că omul observă şi descoperă adevărul fundamental, etern, al vieţii şi al lumii doar cu ajutorul Dumnezeului-Om, în Dumnezeul-Om. Şi mai înseamnă altceva: omul află adevărul deplin despre om, despre scopul şi sensul existenţei sale, doar prin Dumnezeul-Om. În afara Lui, omul se preschimbă într-o fantasmă, într-o sperietoare de ciori, într-un nonsens.

În loc de om dai de o drojdie de om, de frag­mente de om, de resturi de om. Prin urmare, adevărata omenitate se află doar în Dumnezeul-Omenitate, şi nici o altă omenitate nu există sub cer.

De ce este Dumnezeul-Om adevărul funda­mental al Ortodoxiei? Deoarece El a răspuns la toate întrebările care frământă şi chinuieşte duhul omului: problema vieţii şi a morţii, problema binelui şi a răului, problema pământului şi a cerului, problema adevărului şi a minciunii, problema dragostei şi a urii, problema dreptăţii şi a nedreptăţii.

Pe scurt: problema omului şi a lui Dumnezeu.

De ce este Dumnezeul-Om adevărul funda­mental al Ortodoxiei? Deoarece El a dovedit în modul cel mai limpede, prin propria Sa viaţă pământească, faptul că El este Adevărul veşnic personificat, umanizat şi întrupat, Dreptatea veşnică, Dragostea deplină, Bucuria deplină, Puterea deplină. (Sfântul Justin Popovici)

(Sf. Nicolae Velimirovici, Sf. Justin Popovici, Lupta pentru credință și alte scrieri, traducere de prof. Paul Bălan, Editura Rotonda, Pitești, 2011, pp. 100-101)

De la același autor

Ultimele din categorie