Este nevoie de luptă tainică...

Şi această luptă tainică, cugetarea la Dumnezeu şi osteneala trebuie să le avem toţi - şi ziua, şi noaptea, şi în orice împlinire a poruncilor, fie că ne rugăm, fie că slujim, fie că mâncăm, fie că bem sau altceva săvârşim.

Este nevoie de multă luptă şi de osteneală tainică, nevăzută.

Trebuie să încercăm întotdeauna gândurile şi să folosim neîncetat simţămintele neputincioase ale sufletului nostru în deosebirea binelui şi a răului şi slabele mădulare sufleteşti să le încălzim cu năzuinţa minţii către Dumnezeu şi cu atenţia, lipindu-ne de El întotdeauna cu mintea noastră ca, prin harul lui Dumnezeu, după cugetarea apostolică, să fim într-un singur duh cu Domnul.

Şi această luptă tainică, cugetarea la Dumnezeu şi osteneala trebuie să le avem toţi - şi ziua, şi noaptea, şi în orice împlinire a poruncilor, fie că ne rugăm, fie că slujim, fie că mâncăm, fie că bem sau altceva săvârşim.

(Despre rugăciune și trezvie în învățăturile Sfinților Părinți, Editura Egumenița, p. 154)

De la același autor

Ultimele din categorie