Şi eu nu am frică de Dumnezeu!

Cel ce nu are frica lui Dumnezeu întru sine se răspândeşte cu mintea, petrece cu nebăgare de seamă, doarme fără de grijă, se trândăveşte spre lucrurile lui, lăcaş al dezmierdărilor se face.

Cel ce nu are frica lui Dumnezeu întru sine, unul ca acesta uşor este prins de uneltirile diavolului. Cel ce nu are frica lui Dumnezeu întru sine se răspândeşte cu mintea, petrece cu nebăgare de seamă, doarme fără de grijă, se trândăveşte spre lucrurile lui, lăcaş al dezmierdărilor se face. Cu tot lucrul veselitor se îndulceşte, că nu se teme de venirea Stăpânului. Este plin de patimi, de odihnă se bucură, de reaua pătimire fuge, smerenia o urăşte, mândria o iubeşte. Veni-va Domnul lui şi îl va afla întru cele care nu-I sunt plăcute, şi-l va tăia în două şi-l va trimite în întunericul cel veşnic! Cine nu va ticăloşi pe unul ca acesta?

(Sfântul Efrem Sirul, Cuvinte şi învăţături vol. 1, Editura Bunavestire, Bacău, 1997, p. 71)

De la același autor

Ultimele din categorie