Evanghelia este oglinda vieții noastre

Mai întâi, lăsându-se călăuzit de Evanghelie, leapădă vrajba, mânia, osândirea şi toate cele ce lucrează de-a dreptul împotriva iubirii.

„Cântarul strâmb este urâciune înaintea Domnul, iar cântărirea dreaptă este plăcută Lui” (Pilde 11, 1). Iubirea firească aduce doar cele pământeşti celui iubit al său; la cele cereşti ea nici nu se gândeşte.

Ea se răzvrăteşte împotriva Cerului şi a Duhului Sfânt, pentru că Duhul cere răstignirea trupului. Ea se răzvrăteşte împotriva Cerului şi a Duhului Sfânt, pentru că se găseşte sub cârmuirea duhului viclean, duhului necurat şi pierdut. Să ne apropiem de Evanghelie, prea iubite frate, să ne privim în această oglindă! Privindu-ne în ea, să lepădăm hainele cele vechi în care ne-a îmbrăcat căderea şi să ne împodobim cu veşmântul cel nou pe care ni l-a pregătit Dumnezeu.

Veşmântul cel nou este Hristos. „Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat.” (Galateni 3, 27). „Vă veţi îmbrăca cu putere de sus” (Luca 24, 49), a spus Domnul despre acest veşmânt. Creştinii se îmbracă în însuşirile lui Hristos, prin lucrarea Atotbunului Duh.

Pentru creştin este cu putinţă să îmbrace acest veşmânt. „Îmbrăcaţi-vă în Domnul nostru Iisus Hristos şi grija de trup să nu o faceţi spre pofte” (Romani 13, 14), spune Apostolul.

Mai întâi, lăsându-se călăuzit de Evanghelie, leapădă vrajba, mânia, osândirea şi toate cele ce lucrează de-a dreptul împotriva iubirii.

Evanghelia porunceşte să ne rugăm pentru vrăjmaşi, să binecuvântăm pe cei ce ne blesteamă, să facem bine celor ce ne urăsc, să iertăm aproapelui orice ar face împotriva noastră. Tu, acela ce vrei să urmezi lui Hristos, străduieşte-te să plineşti cu fapta toate aceste porunci.

(Sfântul Ignatie Briancianinov, Despre înșelare, Editura Egumenița, Galați, 2010, p. 139)

De la același autor

Ultimele din categorie