Faceți-vă ca niște fii iubiți ai lui Dumnezeu

Cu iubire de frați, unii pe alții iubiți-vă, cu nădejdea bucurându-vă, întru necazuri răbdând, întru rugăciune zăbovind.

Auziţi pe Pavel strigând: „Tot cuvântul putred să nu iasă din gura voastră, ci numai cuvântul cel bun, spre zidire”. Toată amărăciunea şi mânia, şi iuţimea, şi strigarea, şi defăimarea să se ridice de la voi, împreună cu toată răutatea. Faceţi-vă, zice Pavel, ca nişte fii iubiţi ai lui Dumnezeu. Auziţi şi cutremuraţi-vă, cei ce voiţi a fi creştini şi depărtaţi-vă de la cele păgâneşti. Faceți-vă următori al lui Dumnezeu.

Iarăşi, Pavel spune cu tărie: „Iar desfrânarea şi toată necurăţia sau lăcomia nici să se numească între voi. Nu vă îmbătaţi de vin, întru care este desfrânarea. Următori mie faceţi-vă. Vedeţi să nu răsplătiţi cu rău cuiva, pentru rău. Dojeniţi pe cei fără de rânduială. Mângâiaţi pe cei deznădăjduiţi. Sprijiniţi pe cei slabi. Fiţi îndelung răbdători către toţi. Următori mie faceţi-vă. Totdeauna vă bucuraţi, neîncetat vă rugaţi. Să lepădăm păgânătatea şi poftele cele lumeşti. Următori mie faceţi-vă, fraţilor. Iubirea de străini să nu o uitaţi. Cu iubire de fraţi, unii pe alţii iubiţi-vă, cu nădejdea bucurându-vă, întru necazuri răbdând, întru rugăciune zăbovind”. Următori mie faceţi-vă, adică următori fericitului Pavel. Ca împreună cu Hristos să împărăţiţi în vecii nemărginiţi. (Sfântul Efrem Sirul)

(Proloagele, volumul 1, Editura Bunavestire, pp. 501-502)

De la același autor

Ultimele din categorie