La mulți dintre noi credința este deșartă

Ni se cade a crede propovăduirii apostolești, ca să petrecem întru aceleași mărturisiri, și nu a ispiti puterea lui Dumnezeu întru păreri omenești.

De vreme ce unii zic că Sfântul Botez este desăvârșit sprijinindu-se pe Scriptura care grăiește: Sculându-te, botează-te și-ți spală păcatele tale (Fapte 22, 16); și: Spălați-vă și fiți curați, și iarăși: Dar v-ați spălat, v-ați sfințit, v-ați îndreptat (Corinteni 6, 11) și multe altele ca acestea aducând spre mărturie, iar alții zic că numai prin nevoințele cele după Botez vor putea nimici păcatul cel vechi, aducând de asemenea mărturiile Scripturii, care grăiește: Să ne curățim pe înșine de toată spurcăciunea trupului și a duhului (II Corinteni 7, 1), ba chiar și după Botez socotesc că au aflat lucrarea păcatului în ei, ce vom zice și ce vom crede de aici despre acestea?

Ni se cade a crede propovăduirii apostolești, ca să petrecem întru aceleași mărturisiri, și nu a ispiti puterea lui Dumnezeu întru păreri omenești, nici de voie iarăși a ne ține sub jugul robiei, ci a ține slobozenia prin lucrarea poruncilor, prin care, pe măsura împlinirii lor, se arată tot adevărul, și a ști arătat cum că, pe măsura lipsei împlinirii acestora, suntem luptați de păcat. Iar de vreme ce ați socotit deșartă propovăduirea, supunându-vă mai vârtos iscodirii decât cuvântului lui Dumnezeu, pentru aceasta deșartă este și credința voastră, și încă sunteți întru păcatele voastre.

(Sfântul Cuvios Marcu pustnicul, Scrieri, Editura Cartea Ortodoxă, 2008, pp. 49-50)

De la același autor

Ultimele din categorie