Moartea sufletului este adevărata moarte!

Viaţa sufletului este unirea cu Dumnezeu, precum viaţa trupului este unirea lui cu sufletul.

După cum moartea sufletului este adevărata moarte, şi viaţa sufletului este adevărata viaţă. Viaţa sufletului este unirea cu Dumnezeu, precum viaţa trupului este unirea lui cu sufletul. Despărţindu-se de Dumnezeu prin călcarea poruncii, sufletul a murit – dar prin ascultarea poruncii se uneşte iarăşi cu Dumnezeu şi dobândeşte viaţă prin această unire. Tocmai de aceea şi zice Domnul în Evanghelie: Graiurile pe care Eu le grăiesc vouă duh sunt şi viaţă sunt (In. 6, 63). Asta arată şi Petru, care a priceput din cercare cuvintele spuse lui de Mântuitorul: Tu ai cuvintele vieţii veşnice (In.6, 68). Însă cuvintele vieţii veşnice sunt cuvinte ale vieţii pentru cei ascultători, iar pentru cei ce le calcă, porunca vieţi se face pricină a morţii.

(Sfântul Ignatie Briancianinov, Cuvânt despre moarte, Editura Sofia, Bucureşti, 2007, p. 81)

De la același autor

Ultimele din categorie