Nimic din cele trecătoare nu-l poate îndestula pe om...

Lucrul lui Dumnezeu este bun şi veşnic. La început, ca un grăunte foarte mic, apare în inima noastră sub chipul unei foarte mărunte porniri bune, dorinţe bune; după aceea, începe să crească puţin câte puţin, cuprinde toate gândurile, toate simţămintele, cuprinde şi sufletul, şi trupul, se face ca un arbore mare şi rămuros. 

Nici un lucru stricăcios, trecător, nu-l poate îndestula pe om. Dacă vreun lucru pare îndestulător, să nu-l credeţi: nu face decât să vă linguşească. Nu vă va linguşi multă vreme: vă va amăgi, va pleca pe furiş, va pieri şi vă va lăsa în toate grozăviile sărăciei şi nenorocirii. Lucrul lui Dumnezeu este bun şi veşnic. La început, ca un grăunte foarte mic, apare în inima noastră sub chipul unei foarte mărunte porniri bune, dorinţe bune; după aceea, începe să crească puţin câte puţin, cuprinde toate gândurile, toate simţămintele, cuprinde şi sufletul, şi trupul, se face ca un arbore mare şi rămuros. Păsările cerului, adică gândurile şi contemplaţiile îngereşti, vor sălăşlui pe crengile lui. Lucrul acesta trebuie să se săvârşească asupra creştinului în timpul vieţii lui pământeşti. Cel asupra căruia se săvârşeşte se va vedea, atunci când va intra în veşnicie, bogat în comori duhovniceşti, în chezăşiile fericirii fără sfârşit. Starea aceasta este încă de aici, de pe pământ, fericire veşnică, înainte de intrarea vădită în veşnicie prin moartea trupului. O asemenea viaţă este încă de aici viaţă veşnică.

(Sfântul Ignatie Briancianinov, De la întristarea inimii la mângâierea lui Dumnezeu, Editura Sophia, 2012, pp. 204-205)

De la același autor

Ultimele din categorie