Oare e greu a mărturisi pe Domnul?

Tu Îl mărturisești înaintea oamenilor ca Dumnezeu și Mântuitor, iar El va mărturisi înaintea lui Dumnezeu-Tatăl că ești un credincios următor și mărturisitor al Lui.

Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu Care este în Ceruri. Oare e greu a mărturisi pe Domnul? Nicidecum. Ce greutate e în a spune, atunci când se cere, că Domnul nostru Iisus Hristos este Fiul Cel Unul-Născut al lui Dumnezeu și Dumnezeu, Care pentru noi a venit pe pământ, S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om, a fost răstignit, a pătimit, a fost îngropat, a înviat a treia zi, S-a suit la Ceruri și șade de-a dreapta lui Dumnezeu-Tatăl și iarăși va să vină cu slavă să judece viii și morții, că a trimis pe Duhul Sfânt asupra Sfinților Apostoli, care prin puterea Lui au zidit pe pământ Sfânta Biserică, cea care, învățând pe oameni adevărul și sfințindu-i prin taine, îi conduce pe toți credincioșii, fiii săi, pe calea cea nerătăcită care duce la Împărăția Cerurilor?

Toate acestea le repetăm de fiecare dată când ascultăm și rostim Crezul. Așadar, ia aceste adevăruri, întipărește-le în inima ta și fii gata ca, netemându-te de nicio făptură omenească, să mărturisești că așa, și nu altfel, trebuie să crezi pentru a fi mântuit, pregătindu-te să suferi ceea ce va atrage asupra ta această mărturisire

Tu Îl mărturisești înaintea oamenilor ca Dumnezeu și Mântuitor, iar El va mărturisi înaintea lui Dumnezeu-Tatăl că ești un credincios următor și mărturisitor al Lui.

(Sfântul Teofan ZăvorâtulTâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an, Editura Sophia, București, p. 103)

De la același autor

Ultimele din categorie