Păcatul nu este rezultatul firii noastre

Păcatul este o chestiune de liberă alegere. La fel stau lucrurile şi cu virtutea.

Păcatul nu este rezultatul firii noastre, nici nu este săvârşit prin constrângere. Păcatul este o chestiune de liberă alegere. La fel stau lucrurile şi cu virtutea. Totul depinde de voirea omului şi nu de firea sa.

Tocmai de aceea este posibil ca cel mai păcătos om să ajungă, prin căinţă, pe culmile frumuseţii duhovniceşti, după cum este posibil ca cel mai curat suflet, dacă nu are grijă de el însuşi, să cadă în păcate murdare, ajungând astfel la urâţenie sufletească.

(Sfântul Ioan Gură de Aur, Problemele vieții, Editura Egumenița, Galați, p. 369)

De la același autor

Ultimele din categorie