Plângeţi cu cei ce plâng!

Că cel care varsă lacrimi fierbinţi pentru păcatele semenului său se vindecă pe sineşi cu lacrimile vărsate pentru fratele său.

Plângeţi, dar, cu cei ce plâng! Când vei vedea pe fratele tău că varsă lacrimi de căinţă pentru păcatele sale, plângi împreună cu el, ia parte la durerea lui!

Aşa vei putea să-ţi îndrepţi propriile tale păcate prin păcatele altora. Că cel care varsă lacrimi fierbinţi pentru păcatele semenului său se vindecă pe sineşi cu lacrimile vărsate pentru fratele său.

(Sfântul Vasile cel Mare, Omilii şi cuvântări, omilia a V-a la Muceniţa Iulita, IX, în PSB, vol. 17, p. 397)

De la același autor

Ultimele din categorie