Postul și privegherea

Străduieşte-te să uneşti postul cu vegherile ca să poată înflori toate virtuţile sufletului tău, ca trupul să-ţi fie supus sufletului tău.

Vegherii îi foloseşte mult postul. După cum ostaşul încărcat cu multă povară este împiedicat să lupte, tot astfel, creştinul împovărat cu belşug de hrană este paralizat în vegheri.

Nu putem veghea când pântecele este încărcat cu cele de la ospeţe abundente, întrucât ne apasă somnul şi astfel alungăm roadele vegherii şi ne agonisim mare pagubă sufletului.

Deci, străduieşte-te să uneşti postul cu vegherile ca să poată înflori toate virtuţile sufletului tău, ca trupul să-ţi fie supus sufletului tău aşa cum slujbaşul se supune stăpânului său.

(Sfântul Vasile cel Mare, Despre post, în vol. Învăţătură către fiu l duhovnicesc, Ed. Mitropoliei Olteniei. Craiova, 2007. p. 46)

De la același autor

Ultimele din categorie