Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu suntem izbăviţi de toată grija şi frica

Când ne lovesc necazuri, Dumnezeu vede asta. Acest lucru se săvârşeşte nu numai cu îngăduinţa Lui, ci şi prin atotsfânta Lui purtare de grijă pentru noi. 

Au doară nu se vând două păsări pentru un ban? - a grăit Domnul către ucenicii Săi - și nici una dintr-însele nu cade pe pământ fără de Tatăl vostru. Iar vouă şi perii capului vă sunt număraţi. Pentru aceea, nu vă temeţi (Mt. X, 29-31). Prin aceste cuvinte, Mântuitorul lumii a zugrăvit neadormita grijă pe care o poartă Dumnezeu, şi pe care poate să o poarte numai Atotputernicul şi Pretutindenea-Fiitorul Dumnezeu, robilor şi slujitorilor Săi. Prin această purtare de grijă a lui Dumnezeu suntem izbăviţi de toată grija şi frica. Să ne smerim, dar, sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, ca să ne înalţe pe noi la timpul cuvenit, toată grija noastră aruncând spre Dânsul, că Acela se grijeste pentru noi (l Pt. V, 6-7). Când ne lovesc necazuri, Dumnezeu vede asta. Acest lucru se săvârşeşte nu numai cu îngăduinţa Lui, ci şi prin atotsfânta Lui purtare de grijă pentru noi. 

(Sfântul Ignatie Briancianinov, Cuvinte către cei care vor să se mântuiască, Traducere de Adrian si Xenia Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, Bucureşti, 2000, p. 16)

De la același autor

Ultimele din categorie