„Să vă împărtăşiţi cu Sfintele lui Hristos Taine”

E izbăvitor să vă hrăniţi sufletul cu Pâinea Sfântă şi nestricăcioasă.

Vă sfătuiesc să vă împărtăşiţi în toate sfintele posturi cu Sfintele lui Hristos Taine; în afara de aceasta, dacă vă îmbolnăviţi să nu trimiteţi întâi după medic şi la farmacie, ci la preotul lui Dumnezeu şi rugaţi-l să vă spovedească şi să vă împărtăşească. Abia mai apoi puteţi să trimiteţi la doctor. Căci e izbăvitor să vă hrăniţi sufletul cu Pâinea Sfântă şi nestricăcioasă. Dacă cineva moare în ziua în care s-a împărtăşit cu Sfintele lui Hristos Taine, Sfinţii Îngeri îi iau sufletul în mâinile lor, datorită împărtăşaniei, şi el trece cu bine toate vămile văzduhului.

(Mari stareţi ruşi: vieţile, minunile, îndrumările duhovniceşti – Din învăţăturile duhovniceşti ale Cuviosului Stareţ Antonie de la Optina, vol. I, trad. din limba rusă: dr. Gheorghe Zapotinschi, Editura Sophia, 2008, p. 521)

De la același autor

Ultimele din categorie