Postul, privegherile și rugăciunea sunt trepte către viața veșnică

Toate eforturile noastre ascetice – postul, privegherile și rugăciunea – sunt orientate spre a dobândi o mai mare părtășie la „însăși viața lui Dumnezeu”.

Viața creștinului ortodox este un efort neîncetat de a deveni vas desăvârșit pentru harul Duhului Sfânt. Toate eforturile noastre ascetice – postul, privegherile și rugăciunea – sunt orientate spre a dobândi o mai mare părtășie la „însăși viața lui Dumnezeu”. Dobândirea energiilor Duhului Sfânt este scopul vieții creștine.

Dacă suntem de părere că viața trăită în virtute și ascultare de legea morală este adevărata semnificație a vieții creștine, „nu ne deosebim cu nimic de cele cinci fecioare nebune”, spune Sfântul Macarie. Simplu spus, lucrarea unui creștin este să devină un „vas de cinste” pentru a fi „templu al Duhului Sfânt”.

Pentru Biserica Ortodoxă, vederea lui Dumnezeu față către față începe încă din veacul de acum. Așa cum Hristos S-a înfățișat în slavă înaintea ucenicilor Săi pe Muntele Tabor, tot astfel El Se arată strălucind în inima celor care Îl iubesc cu toată ființa lor și dezvăluie înlăuntrul lor o pregustare a veacului ce va să vină. 

(Anthony Stehlin, Taina căsătoriei și contracepția. Problema contracepției din perspectiva tradiției dogmatice creștin-ortodoxe, Editura Doxologia, 2017, pp. 63-65)

De la același autor

Ultimele din categorie