Toți sfinții, îndelung-răbdând, au câștigat făgăduințele

Privește încă și la neamurile cele de demult, că toți sfinții prin îndelungă-răbdare și stăruință au dobândit făgăduințele, și așa mângâie-te pe sineți în fiecare zi, ca împreună-moștenitor cu dânșii să te afli în Împărăția Cerurilor.

Îndelung-rabdă și ascultă pe Apostolul grăind: „Deși poți să fii slobod, mai mult te supune”. Dar tu, iubitule, ca cel ce te sârguiești a plăcea lui Dumnezeu, îndelung-rabdă și ascultă pe Apostolul grăind: „Deși poți să fii slobod, mai mult te supune” (I Corinteni 7, 21). Privește încă și la neamurile cele de demult, că toți sfinții prin îndelungă-răbdare și stăruință au dobândit făgăduințele, și așa mângâie-te pe sineți în fiecare zi, ca împreună-moștenitor cu dânșii să te afli în Împărăția Cerurilor.

Socotește dar și pe Patriarhul Iacov: au n-a slujit el paisprezece ani lui Laban Sirianul pentru Rahila în Mesopotamia, su­ferind arșița zilei și gerul nopții? Așijderea și Iosif cel iubit: au n-a slujit destui ani în pământ străin? Că scris este: „Și era Iosif de șaptesprezece ani păscând oile cu frații săi” (Facerea 37, 2). Apoi zice: „Și era Iosif de treizeci de ani când a stătut înaintea lui Faraon” (Facerea 41, 46). Și Moise, robul lui Dumnezeu, patruzeci de ani a nemernicit în pământul lui Madiam, iar fiii lui Israil după patruzeci de ani au intrat în Pământul Făgăduinței; și, mai-nainte de aceștia, vezi-l pe Avraam și soco­tește după câți ani a câștigat făgăduința; încă și toți sfinții, îndelung-răbdând, au câștigat făgăduințele. Deci și tu așteaptă întru sme­renie pe Domnul, și la vreme bine-primită te va înălța, și va scoate ca lumina dreptatea ta, și judecata ta ca amiază-zi. (Sfântul Efrem Sirul)

(Everghetinosul, vol. 1-2, traducere de Ștefan Voronca, Editura Egumenița, Galați, 2009, p. 162)

De la același autor

Ultimele din categorie