Vrei să-ți biruiești gândurile?

Dacă vrei să biruieşti gândurile, tămăduieşte-ţi patimile şi uşor le vei scoate afară din minte.

Dacă vrei să biruieşti gândurile, tămăduieşte-ţi patimile şi uşor le vei scoate afară din minte. De pildă, pentru curvie posteşte, priveghează, osteneşte-te şi petrece în singurătate. Pentru mânie şi întristare dispreţuieşte slava, necinstea şi lucrurile materiale. Iar pentru ţinerea minte a răului roagă-te pentru cel ce te-a supărat şi te vei izbăvi.

(Sf. Maxim Mărturisitorul, Capete despre dragoste, suta a treia, cap. 13, în Filocalie, vol.II, p. 89)

De la același autor

Ultimele din categorie