Când se pierde Harul?

În ciuda conviețuirii cu cel necredincios, harul lui Dumnezeu rămâne, pe când în al doilea caz harul se îndepărtează.

Femeia creștină care are un soț necredincios nu este necurată, „fiindcă bărbatul necredincios se sfințește prin femeia credincioasă” (I Corinteni 7, 14). Despre desfrânată, însă, vorbește cu totul altfel: „Voi lua”, zice, „mădularele lui Hristos ca să fac din ele mădularele unei desfrânate?” (I Corinteni 6, 15). În primul caz, în ciuda conviețuirii cu cel necredincios, harul lui Dumnezeu rămâne, pe când în al doilea caz harul se îndepărtează.

(Sfântul Ioan Gură de Aur, Problemele vieții, Traducere de Cristian Spătărelu și Daniela Filioreanu, Editura Egumenița, p. 41)

Ultimele din categorie