Ce așteptări are Dumnezeu de la noi în viața noastră creștină?

Spunea în această rugăciune: „Toți să fie una, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis”. Va să zică, acolo unde nu e unitate, slăbește și credința în Dumnezeu.

Dumnezeu vrea de la noi iubire și unitate. Vrea ca Biserica lui să fie una”. Sfântul Pavel spune în Epistola către Romani (16, 17): „Vă rog, fraților, să vă feriți de cei care fac dezbinări și sminteli împotriva învățăturii pe care ați primit-o și să vă păziți de ei”. Și tot el, în Epistola I către Corinteni (1, 10): „Rogu-vă pe voi, fraților, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toți aceeași să vorbească, și să nu fie între voi dezbinări, ci să fiți uniți în duh și în cuget”.

În marea rugăciune din Evanghelia după Ioan, Mântuitorul s-a rugat „ca toți să fie una” (17, 21). S-a rugat pentru unitatea tuturor creștinilor din lume, ceea ce implicit înseamnă și condamnarea gravă a tuturor dezbinărilor și a dezbinatorilor. Spunea în această rugăciune: „Toți să fie una, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis”. Va să zică, acolo unde nu e unitate, slăbește și credința în Dumnezeu.

(Mitropolitul Antonie PlămădealăTâlcuiri noi la texte vechi, Editura Sophia, București, 2011, p. 23)

De la același autor

Ultimele din categorie